Spaans (A2.1) voor lichtgevorderden

Deze cursus is het vervolg op de cursus Spaans voor beginners A1. Aan het einde van deze cursus spreek je wat vlotter Spaans en zal je de taal beter verstaan. Jij verbetert je grammatica, je woordenschat wordt breder en jij krijgt een breder beeld van de cultuur en maatschappij van de Spaanssprekende wereld.

Spaans conversatie

Deze cursus en is bestemd voor cursisten die de Spaanse taal beheersen op basisniveau en vooral de spreekvaardigheid willen verbeteren. Sluit aan op Spaans niveau A1 en is uitsluitend gericht op de spreek- en luistervaardigheid en uitbreiding van de woordenschat.

Spaans (A1) voor beginners

Bij de beginnerscursus maakt u kennis met de Spaanse taal. Aan het eind van de cursus kun je je redden in eenvoudige situaties. Je kunt zonder veel moeite, zowel mondeling als schriftelijk, de tegenwoordige tijd gebruiken, je begrijpt eenvoudige teksten en je verstaat Spaanstalige mensen als ze langzaam en duidelijk spreken.