Duits (A1) voor beginners

In deze praktische beginnerscursus leer je de beginselen van de Duitse taal. Zowel je spreek-,schrijf- en luistervaardigheid, als ook de fundamentele basis van de grammatica worden goed geoefend, zodat je in staat bent, om met behulp van eenvoudige uitdrukkingen en zinnen adequaat in het Duits te communiceren.

Engels (A1) voor beginners (Engels II – Intensief Elementary 2)

Vervolg op Elementary 1 en gebruikt hetzelfde boek, maar ook zonder Elementary 1 kan men hier instromen. Deze cursus wordt twee maal per week gegeven. Geschikt voor mensen met weinig kennis van het Engels. In betrekkelijk korte tijd wordt de basisgrammatica behandeld en wordt een basiswoordenschat opgebouwd. Men gaat snel door de lesstof heen en de cursist verwerft dan ook snel een behoorlijke kennis van de taal.

Frans (A1) voor beginners

Cursussen Frans van niveau 1 waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode ‘C’est bien ça’ deel 1 voor niveau 1 en 2. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het boekje “Grammaire Essentielle” waarin de Franse grammatica overzichtelijk wordt behandeld. In deze lessen wordt er veel geoefend met spreken en staat plezier in het leren van de Franse taal voorop.

Italiaans voor beginners

Bent u Italië-liefhebber en wilt u uw eerste schreden zetten in deze prachtige taal? Dan is deze cursus wellicht iets voor u. U maakt op een praktische, afwisselende manier kennis met de Italiaanse taal en cultuur, met aandacht voor conversatie, woordenschat, luister- en leesvaardigheid.

Spaans conversatie

Deze cursus en is bestemd voor cursisten die de Spaanse taal beheersen op basisniveau en vooral de spreekvaardigheid willen verbeteren. Sluit aan op Spaans niveau A1 en is uitsluitend gericht op de spreek- en luistervaardigheid en uitbreiding van de woordenschat.

Spaans (A1) voor beginners

Bij de beginnerscursus maakt u kennis met de Spaanse taal. Aan het eind van de cursus kun je je redden in eenvoudige situaties. Je kunt zonder veel moeite, zowel mondeling als schriftelijk, de tegenwoordige tijd gebruiken, je begrijpt eenvoudige teksten en je verstaat Spaanstalige mensen als ze langzaam en duidelijk spreken.