Het aanbod van andere sociaal-culturele, creatieve, niet-taalgerichte cursussen van de Volksuniversiteit Groningen.