Over stichting Volksuniversiteit Groningen

De stichting

De Volksuniversiteit Groningen (VU), één van 70 in Nederland, is een instituut voor volwassenenonderwijs met een lange traditie; het vervult al sinds 1914 een belangrijke functie in de Noord-Nederlandse samenleving. Het aantal volwassenen dat jaarlijks één of meer cursussen bij de VU volgde, passeerde vaak de 800 deelnemers.

In 2015 zijn er in opdracht van de gemeente Groningen diverse sociaal-culturele instanties, waaronder de Volksuniversiteit Groningen, opgegaan in een fusie. De zogenaamde Groninger Forum Academie. Later viel het woord Academie weg en bleef er “Het Groninger Forum” over. Vanuit het Groninger Forum (GF) werden de eerst drie jaar alle cursussen verzorgd. Tijdens de verhuizing van het GF naar het nieuwe gebouw aan de Grote Markt, heeft het management van het Groninger Forum besloten langdurige cursussen van de VU zoals de taalcursussen, kunstgeschiedenis, bijbelleer en filosofie stop te zetten. Met de gedachte dat men tegenwoordig veel online zou kunnen leren, wilden wij dan ook het cursusaanbod van het GF meer richten op jongeren. Maar meer dan 50% van de VU-cursisten is een 50 plusser!

De docenten en het personeel van de opgeheven VU (19 personen) staan nog steeds volledig achter het concept van de VU en zijn van mening dat dit instituut en erfgoed niet zomaar mag verdwijnen. Een projectgroep, bestaande uit docenten en een vierledig bestuur, heeft na zeven maanden van intensieve inspanning de doorstart van de VU mogelijk gemaakt.

De Stichting VU Groningen is 28 april 2020 opnieuw opgericht en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder het KVK-nummer: 77922115.

Ons doel

1. Het doel van de stichting is het leveren van een maatschappelijke bijdrage, aan het vormings-, educatie-, en ontwikkelingswerk met en voor volwassenen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2. De stichting tracht dit doel (ondermeer) te bereiken door een zo breed mogelijk aanbod aan cursussen en activiteiten van een kwalitatief zo hoog mogelijk niveau te realiseren, zonder dat sprake is van enige vereiste vooropleiding of het moeten behalen van diploma’s, waarbij door de combinatie in het aanbod van betaalbaarheid, laagdrempeligheid, cursustijden en het leren in kleine groepen, de stichting de toegankelijkheid en aantrekkelijkheid voor iedereen zo groot mogelijk houdt. Het streven is in dat verband jaarlijks een cursusprogramma te realiseren dat brede mogelijkheden biedt op het gebied van talen, beweging en gezondheid, kunst en cultuur, kennis en geschiedenis, mens en maatschappij, fotografie en creativiteit.

3. De stichting heeft een ideëel doel en beoogt niet het maken van winst.

Ons bestuur

Secretaris
Derk Bosker

Penningmeester

Saliem Alfar

Algemeen lid
Joyce Elton

Lidwien Schuitemaker