Een aantal mensen dat de Volksuniversiteit Groningen een warm hart toedraagt, heeft spontaan besloten de stichting financieel bescheiden te ondersteunen. Mocht u daar ook voor voelen dan zijn giften en/of donaties meer dan welkom op bankrekeningnummer NL75 INGB 0006 1393 52. T.n.v. Stichting Volksuniversiteit Groningen, onder vermelding van: 

Vrienden.

Een paar vrijwilligers voor bijvoorbeeld administratieve werkzaamheden zijn ook van harte welkom. Eventuele onkosten worden vergoed. U kunt zich via het contactformulier aanmelden.