Vrienden van de VU Groningen

Een aantal mensen dat de Volksuniversiteit Groningen een goed hart toedraagt heeft spontaan besloten de

stichting financieel bescheiden te ondersteunen. Mocht u daar ook voor voelen dan zijn giften/donaties

meer dan welkom op nr. NL75 INGB 0006 1393 52 t.n.v. Stichting Volksuniversiteit Groningen, met

vermelding: Vrienden.

Een paar vrijwilliger voor b.v. wat administratieve werkzaamheden zijn ook van harte welkom. Eventuele

onkosten worden vergoed. U kunt zich via het contactformulier aanmelden.