Leer Spaans bij de Volksuniversiteit Groningen
Docent: Gorkis Riveras

Wat ga je leren

Cursusomschrijving

Deze cursus en is bestemd voor cursisten die de Spaanse taal beheersen op basisniveau en vooral de spreekvaardigheid willen verbeteren. Sluit aan op Spaans niveau A1 en is uitsluitend gericht op de spreek- en luistervaardigheid en uitbreiding van de woordenschat. Door middel van spelletjes, rollenspellen, korte spreekbeurten e.d. wordt de stof uit Spaans voor beginners A1 geoefend. 

De benadering is thematisch (la casa, el trabajo, la familia, la comida, etc). 

Verder wordt er een leesboekje gebruikt waar iedere week een aantal hoofdstukken uit worden opgegeven. Er wordt in principe geen nieuwe grammatica behandeld, wel is er iedere week een grammaticale oefening zodat je de vergaarde kennis niet vergeet. 

De lessen worden zoveel mogelijk in het Spaans gegeven en er wordt een actieve bijdrage van de cursisten verwacht bij de gesprekken die worden gevoerd.

Aan het einde van de cursus zal je je spreekvaardigheid aanzienlijk zijn verbeterd en kun je eventueel verder naar de vervolgcursus Spaans voor lichtgevorderden A2.1.

Lesmateriaal

Voor deze cursus wordt een reader en leesboekje verstrekt.