Syllabus
Docent: Maarten van der Zee

Wat ga je leren

Cursusomschrijving

In deze cursus krijgt u een overzicht van de diagnose en behandeling van diverse aandoeningen aan de
hand van het zgn. classificatiesysteem ICD10 (International Statistical Classification of Diseases and
Related Health Problems, 10e editie).
De aandacht zal voornamelijk gericht zijn op angst-, dwang- en stemmingsstoornissen,
persoonlijkheidsproblematiek en psychotische stoornissen. In tweede instantie komen ook verschillende
behandelmethoden aan bod.

Lesmateriaal

Bij de cursus hoort een syllabus die per cursist € 10.00 gaat kosten.