Leer de Indonesische taal bij de Volksuniversiteit Groningen
Indonesië
Docent: Brecht Gerbrandy

Wat ga je leren

Cursusomschrijving

Deze cursus is voor de iets gevorderde student. Misschien hebt u eerder een cursus Niveau I (Rahman Syaifoel) gevolgd dan kun met Niveau II vervolgen. Vaak is er herhaling gewenst van stof uit Niveau I uit hetzelfde boek wat in Niveau I gebruikt wordt. Extra losse leesteksten en delen uit andere methodes kunnen indien noodzakelijk door de docent verstrekt worden.

Aan te schaffen lesmateriaal

Bijvoorbeeld via bol.com, talendomein.nl of intertaal.nl.

ISBN: 9789046903674

uitgever: Couthino 

prijs: ca. € 19,95

auteur: Rahman Syaifoel

 

ISBN: 9789046903438

uitgever: Couthino 

prijs: ca. € 40,95

auteur: Rahman Syaifoel