Leer de Indonesische taal bij de Volksuniversiteit Groningen
Docent: Gebrandy

Wat ga je leren

Cursusomschrijving

Deze cursus is voor de iets gevorderde student. Misschien heeft u eerder een cursus Niveau I (Rahman Syaifoel) gevolgd dan kun u met Niveau II vervolgen. Vaak is er herhaling gewenst van stof uit Niveau I, uit hetzelfde boek wat in Niveau I gebruikt wordt. Extra losse leesteksten en delen uit andere methodes kunnen indien noodzakelijk door de docent verstrekt worden.

Aan te schaffen lesmateriaal

Het is de bedoeling dat cursisten zelf de cursusboeken aanschaffen. Dit kan bijvoorbeeld via intertaal.nl of bol.com.

schrijvers: Rahman Syaifoel

ISBN: 9789046903674

uitgever: Coutinho

uitgavedatum: oktober 2013