Leer Frans bij de Volksuniversiteit Groningen
Docent: drs. Jara van Bergen

Wat ga je leren

Alle vier de taalvaardigheden (lezen, luisteren, spreken en schrijven) komen aan bod, met het accent op luister- en gespreksvaardigheid.

Cursusomschrijving

Voor iedereen die al basiskennis (A1.1) heeft van de Franse taal en hiermee graag
verder wil. De nadruk ligt op communicatie, maar er is ook aandacht voor
grammatica en voor Frankrijkkunde. Er zal zoveel mogelijk in het Frans worden
gecommuniceerd.

Aan het einde van deze cursus, kunt u alledaagse leesteksten begrijpen, zoals
advertenties, menu’s en dienstregelingen. U kunt deelnemen aan een eenvoudig
gesprek, formulieren invullen, omroepberichten begrijpen, etc.


Na afloop van deze cursus heeft u het niveau A1 bereikt, volgens het Europees Referentiekader
(ERK). Dit is internationale niveau-aanduiding voor Europese talen.

 

Docent: ‘Voor mij is Franse les geven de leukste manier om creatief met mijn liefde voor de Franse taal en cultuur bezig te zijn.’

Aan te schaffen lesmateriaal

Gebruikte boeken zijn: Voyages 1 Nieuw tekstboek en Voyages 1 Nieuw
werkboek.

We behandelen Unité 7 t/m 12 (A1.2). 

Het is de bedoeling dat cursisten zelf de cursusboeken aanschaffen. Dit kan bijvoorbeeld via intertaal.nl.

schrijvers: Jambon e.a.

ISBN: 9789460307317 Voyages Nieuw 1, werkboek ISBN 

uitgever: Uitgeverij Intertaal

uitgave: 2e druk 2018

schrijvers: Jambon e.a.

ISBN: 9789460307324

uitgever: Uitgeverij Intertaal

uitgave: 2e druk 2019