Leer de Engelse taal bij Volksuniversiteit Groningen
Docent: J.M.C. Meijer-Elton

Wat ga je leren

Cursusomschrijving

Deze cursus kan als een vervolg van Engels III gevolgd worden en gebruikt het zelfde boek, maar men kan hier ook instromen.

 

 

 

Aan te schaffen lesmateriaal

Het is de bedoeling dat cursisten voor de cursussen op niveau A1 -Engels I en II Elementary 1 & 2 zelf de cursusboeken aanschaffen. Dit kan bijvoorbeeld via intertaal.nl of bol.com.

schrijvers: John and Liz Soars

ISBN 9780194715850

uitgever: Oxford University Press

ISBN 9780194715867