Leer de Engelse taal bij Volksuniversiteit Groningen
Docent: J.M.C. Meijer-Elton

Wat ga je leren

Cursusomschrijving

De cursussen Engels zijn gebaseerd op een efficiënte eigentijdse methode en hebben tot doel de Engelse taal vloeiend en vrij correct te leren gebruiken.
Naast het (re)activeren van kennis komen er wat betreft grammatica en woordenschat veel nuttige zaken aan bod die in ‘echte’ gesprekssituaties van pas komen. Spreekvaardigheid – hoe hoger het niveau, hoe belangrijker – staat voorop, maar ook de andere vaardigheden worden geoefend. ‘Last but not least’ het belangrijkste aspect: plezier om in een ontspannen sfeer met anderen in het Engels te leren communiceren. 

Niveau A2 ( Engels III / IV) is geschikt voor mensen die A1 gevolgd hebben of drie of vier jaar Engels gehad hebben waarvan de kennis is weggezakt. Aan het eind van de cursus heeft de cursist de belangrijkste grammatica gehad en kan een redelijk moeilijke conversatie voeren.

Aan te schaffen lesmateriaal

Het is de bedoeling dat cursisten zelf de cursusboeken aanschaffen. Dit kan bijvoorbeeld via intertaal.nl of bol.com.

schrijvers: John and Liz Soars

ISBN: 9780194715850

uitgever: Oxford University Press

uitgave: 3e druk, mei 2007

schrijvers: John and Liz Soars

ISBN: 9780194715867

uitgever: Oxford University Press

uitgave: 3e druk