Docent: J.M.C. Meijer-Elton

Wat ga je leren

Cursusomschrijving

Deze cursus is geschikt voor mensen met weinig kennis van het Engels. In betrekkelijk korte tijd wordt de basisgrammatica behandeld  en wordt een basiswoordenschat opgebouwd. Men gaat snel door de lesstof heen en de cursist verwerft dan ook snel een behoorlijke kennis van de taal. Deze cursus wordt twee maal per week gegeven. 

Aan te schaffen lesmateriaal

De cursist dient de boeken New Headway Elementary4th ed. aan te schaffen voor de cursussen op niveau A1 I en II:

 ISBN: 9780194768986

ISBN: 9780194769105


Of eventueel: 

Workbook without key 

ISBN: 9780194769099