Leer de Engelse taal bij Volksuniversiteit Groningen
Docent: M.C. Bolz

Wat ga je leren

Cursusomschrijving

De cursussen Engels zijn gebaseerd op een efficiënte eigentijdse methode en hebben tot doel de Engelse taal vloeiend en vrij correct te leren gebruiken.
Naast het (re)activeren van kennis komen er wat betreft grammatica en woordenschat veel nuttige zaken aan bod die in ‘echte’ gesprekssituaties van pas komen. Spreekvaardigheid – hoe hoger het niveau, hoe belangrijker – staat voorop, maar ook de andere vaardigheden worden geoefend. ‘Last but not least’ het belangrijkste aspect: plezier om in een ontspannen sfeer met anderen in het Engels te leren communiceren. 

Niveau B 2 (Engels VII / Upper-Intermediate)  is geschikt als vervolg op B 1 / Intermediate en/of voor degenen die al een behoorlijke mate aan bekwaamheid in het Engels hebben verworven (zie omschrijving niveau B 2 van het Europees referentiekader).

Aan te schaffen lesmateriaal

Het is de bedoeling dat cursisten zelf de cursusboeken aanschaffen. Dit kan bijvoorbeeld via intertaal.nl of bol.com.

schrijvers: John and Liz Soars

ISBN: 9780194771818

uitgever: Oxford University Press

uitgave: 4e druk

schrijvers: John and Liz Soars

ISBN: 9780194718882

uitgever: Oxford University Press

uitgave: 4e druk