Leer de Duitse taal bij Volksuniversiteit Groningen
Docent: Maarten van der Zee

Wat ga je leren

Cursusomschrijving

In deze praktische beginnerscursus leer je de beginselen van de Duitse taal. Zowel je spreek-, schrijf- en luistervaardigheid, als ook de fundamentele basis van de grammatica worden goed geoefend, zodat je in staat bent om met behulp van eenvoudige uitdrukkingen en zinnen adequaat in het Duits te communiceren.

Aan te schaffen lesmateriaal

De cursisten krijgen het nodige lesmateriaal voor de les als PDF aangeleverd, dat ze gemakkelijk thuis of in de copyshop kunnen laten printen. U hoeft dus geen boeken aan te schaffen.