Leer Arabisch bij de Volksuniversiteit Groningen
Petra, de rode stad in Jordanië
Docent: Saliem Alfar

Wat ga je leren

Cursusomschrijving

Maak kennis met de wereldtaal Arabisch, de native taal van ongeveer 350 miljoen mensen in het Midden-Oosten (Syrië, Irak, Libanon inbegrepen), de Golfstaten, geheel Noord-Afrika, landen in Midden-Afrika en zelfs in een gebied in het westen van China. In deze cursus leert u het officiële Modern Standaard Arabisch (MSA), het communicatiemiddel van ontwikkelde Arabieren (basisschool of hoger). Dit is de taal van de media, boeken en officiële lezingen in de gehele Arabische wereld. 

In de eerste serie lessen leert u het Arabische alfabet en de klanken. Dit neemt meer tijd in beslag dan het leren van uw eigen alfabet, maar in een andere westerse taal. Daarna leert u de eerste beginselen van de taalstructuur, grammatica, woorden en korte zinnen formuleren, schrijven en uitspreken. Een taal is ook een symbool en uiting van culturele achtergrond. In de cursus is er genoeg ruimte voor informatie en vragen daarover.

Voor wie: Elke liefhebber die deze rijke taal op beginners niveau wil leren, maar ook natuurlijk voor mensen die dit beroepsmatig of als vrijwilligers willen/ kunnen gebruiken (b.v. mensen die met vluchtelingen/asielzoekers werken:  in de begeleiding, onderwijs, inburgering, gezondheidszorg enz.)

Huiswerk: werkopdrachten na elke les en het raadplegen van online videobestanden vraagt minimaal 3 uur per week tijdsinvestering thuis. Maar hoe meer tijd men daaraan besteedt hoe meer men uiteraard uit de cursus haalt.

Lesmateriaal

A. Door de docent zelf ontwikkelde leermap en een oefen-/ huiswerkmap;


B. Door de docent gemaakte/ te maken videobestanden corresponderen met de hoofdlijnen van de lessen. Deze bestanden worden online geplaatst en voor de cursisten toegankelijk gemaakt. Te raadplegen, gedurende de cursus, even veel en wanneer men wil/kan. Kostendekkend bedrag van het totale cursusmateriaal € 30, aan docent te voldoen.