Duits (A1) voor beginners

In deze praktische beginnerscursus leer je de beginselen van de Duitse taal. Zowel je spreek-,schrijf- en luistervaardigheid, als ook de fundamentele basis van de grammatica worden goed geoefend, zodat je in staat bent, om met behulp van eenvoudige uitdrukkingen en zinnen adequaat in het Duits te communiceren.

Engels (A1) voor beginners (Engels II – Intensief Elementary 2)

Vervolg op Elementary 1 en gebruikt hetzelfde boek, maar ook zonder Elementary 1 kan men hier instromen. Deze cursus wordt twee maal per week gegeven. Geschikt voor mensen met weinig kennis van het Engels. In betrekkelijk korte tijd wordt de basisgrammatica behandeld en wordt een basiswoordenschat opgebouwd. Men gaat snel door de lesstof heen en de cursist verwerft dan ook snel een behoorlijke kennis van de taal.

Frans conversatie

Cours français de conversation de niveau avançé. Il faut savoir s’exprimer aisément. Pendant les leçons un des ‘étudiants’ traite un sujet qu’il/elle a préparé chez lui/elle. Les autres réagissent, posent des questions et vivifient de la sorte la conversation. La grammaire ne sera traitée que s’il se présente un problème urgent.

Frans (B2) voor gevorderden

In deze cursus ligt de nadruk op het communiceren in het Frans (instapniveau A2 – B1). De spreekvaardigheid zal geoefend worden aan de hand van verschillende opdrachten, uit het boek of uit de actualiteit. Gedurende de cursus zal er ook stilgestaan worden bij de grammatica.

Frans (A2) voor lichtgevorderden

Cursussen Frans van niveau 2 waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode ‘C’est bien ça’ deel 1 voor niveau 1 en 2. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het boekje “Grammaire Essentielle” waarin de Franse grammatica overzichtelijk wordt behandeld. In deze lessen wordt er veel geoefend met spreken en staat plezier in het leren van de Franse taal voorop.

Frans (A1) voor beginners

Cursussen Frans van niveau 1 waarbij gebruik wordt gemaakt van de methode ‘C’est bien ça’ deel 1 voor niveau 1 en 2. Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van het boekje “Grammaire Essentielle” waarin de Franse grammatica overzichtelijk wordt behandeld. In deze lessen wordt er veel geoefend met spreken en staat plezier in het leren van de Franse taal voorop.