Ontdek onze cursussen

Om overzichtelijk en voorzichtig door te starten heeft het bestuur voor de volgende planning gekozen: Voor het eerste cursusseizoen ‘21-‘22 alleen taalcursussen aan te bieden en daarna geleidelijk andere cursussen, trainingen en workshops op sociaal, cultureel en kunstzinnig terreinen te verzorgen, zoals kunstgeschiedenis, muziek, tekenen, communicatie en diverse hobby’s.

In verband met de corona-maatregelen is een protocol voor het binnenkomen en verlaten van de leslokalen opgesteld. Ook de 1,5 meter regeling is bij de indeling van de lokalen in acht genomen.

Talen, algemene informatie

● Het aanbod van de taalcursussen van de Volksuniversiteit is in de regel toegankelijk voor een breed publiek, laagdrempelig en betaalbaar. Na een overzichtelijk begin in het eerst komende cursusseizoen vanaf oktober 2020 wordt het aanbod beperkt tot 7 à 8 talen op diverse niveaus (ongeveer 17 cursussen). Maar er wordt reeds gewerkt aan uitbreiding tot eventueel verdubbeling van het aantal aan te bieden talen naast cursussen met sociaal-culturele en kunstzinnige thema’s en onderwerpen.
● De doorstart per oktober aanstaande betreft cursussen op diverse niveaus van de volgende talen: Zweeds, Spaans, Italiaans, Indonesisch, Frans, Engels en Arabisch.
● De aangeboden taalcursussen zullen in de regel uit maximaal 24 lessen van 90 minuten bestaan, tenzij per cursusomschrijving, om specifieke redenen, anders wordt vermeld.
● De lessen worden verzorgd, wekelijks in de periode 1 oktober 2021 tot halverwege april 2022, met uitzondering van feest- en schoolvakantiedagen.
● Het aantal deelnemers per cursus is vastgesteld op minimaal 7 en maximaal 14. Aangemelde kandidaten en docent krijgen tijdig (uiterlijk één week voor de geplande start) een bericht of de cursus wel of niet door kan gaan, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.
● Locaties van de cursussen voor 2021-2022 zullen zijn: Oude Boteringestraat 33 Groningen – het gebouw van de Doopsgezinde Kerk – voor cursussen met maximaal 9 kandidaten, en Moesstraat 20 Groningen – nabij station Groningen Noord- voor cursussen met 10 à 14 kandidaten. Deze, door omstandigheden gedwongen indeling heeft met de corona-regeling van de 1,5 meter afstand te maken en de omvang van de beschikbare ruimtes in beide locaties. In de locatie aan de Oude Boteringestraat is er geen ruimte die meer dan 10 personen, docent inbegrepen, met de 1,5 meter afstandsregel kan huisvesten. Onder normale omstandigheden wel.
● Cursusprijzen: cursussen van 20 en 22 lessen € 295, cursussen van 24 lessen € 310 en één cursus (van 10 lessen) € 160. In alle gevallen zijn de kosten van boeken en lesmateriaal niet inbegrepen, tenzij in de cursusomschrijving anders is vermeld.
●  Alle betrokken taaldocenten zijn op hun taalgebied hoog gekwalificeerd met minimaal vijf jaar ervaring en menig docent verzorgde dan ook al tientallen jaren cursussen bij de opgeheven Volksuniversiteit. 

●  Voor taal niveau-indeling wordt het Europees referentiekader talen toegepast (http://www.erk.nl/leerling/).

Voor cursusseizoen 2021-2022 worden (onder voorbehoud) de volgende taalcursussen aangeboden:

– Engels (meerdere basis- en vervolgcursussen
– Frans (meerdere basis- en vervolg cursussen)
– Spaans (meerdere basis- en vervolgcursussen)
– Italiaans (meerdere cursussen)
– Zweeds (één cursus)
– Indonesisch (twee of drie cursussen)
– Arabisch (één cursus)

Leer Arabisch bij de Volksuniversiteit Groningen

Arabisch (A1)

In deze cursus leert u het officiële Modern standaard Arabisch (MSA), het communicatiemiddel van ontwikkelde Arabieren (Basisschool of hoger).

Leer de Duitse taal bij Volksuniversiteit Groningen

Duits (A1) voor beginners

In deze praktische beginnerscursus leer je de beginselen van de Duitse taal. Zowel je spreek-, schrijf- als luistervaardigheid.

Leer Frans bij de Volksuniversiteit Groningen

Frans conversatie

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die al enige kennis hebben van de Franse taal. De voertaal is vanaf les I Frans.

Leer Frans bij de Volksuniversiteit Groningen

Frans niveau 1

Voor iedereen die graag de Franse taal wil leren en nog niet eerder Frans heeft gehad, of heel lang geleden, is dit de perfecte cursus. De nadruk ligt op communicatie…

Leer Frans bij de Volksuniversiteit Groningen

Frans niveau 2

Voor iedereen die al een beetje basiskennis heeft van de Franse taal en hiermee graag verder wil. De nadruk ligt op communicatie.

Leer Frans bij de Volksuniversiteit Groningen

Frans niveau 3

Deze cursus is bedoeld voor cursisten die al enige kennis hebben van de Franse taal en deze willen uitbreiden. De voertaal is vanaf les I Frans.

Leer Spaans bij de Volksuniversiteit Groningen

Spaans (A1) voor beginners

Aan het eind van de cursus kun je je redden in eenvoudige situaties. Je kunt zonder veel moeite, zowel mondeling als schriftelijk.

Psychologie

Introductie in de Psychologie

In de cursus “Bewust leven – Psychologie van alledag” gaan we dieper in op de manier waarop we elkaar, onszelf en de wereld om ons heen waarnemen en vorm geven.