Inschrijving

■ Men kan zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op onze website. De
inschrijving begint vanaf het verschijnen van het jaarlijks aanbod tot 10 dagen vóór aanvang van de cursus. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst.

■ Doorgaan van cursussen Taalcursussen gaan door bij een minimum aantal deelnemers van 7, (maximum 14). Voor andere cursussen dan taal wordt dit bij het aanbod aangegeven. De VU Groningen behoudt voor zich het recht cursussen bij onvoldoende aantal aanmeldingen te annuleren. Wanneer een cursus niet doorgaat, krijgen alle ingeschreven kandidaten en de betrokken docent daarvan uiterlijk één week voor aanvang van de cursus bericht. De betaalde cursusgelden worden dan volledig gerestitueerd. Indien de cursus doorgaat of is volgeboekt worden docent en cursisten zo spoedig mogelijk in kennis gesteld.
Wanneer lessen onverwachts uitvallen krijgen cursisten dat te horen van de cursusdocent via e-mail. Deze lessen worden in overleg met de docent ingehaald aan het eind van de cursus.

■ Lesmateriaal zoals boeken dient men zelf aan te schaffen. Deze kosten zijn niet bij de cursusprijs inbegrepen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld.


Betaling, annulering en restitutie
■ Het cursusgeld moet vooruit bij de inschrijving worden voldaan.
■ Bij schriftelijke annulering van een ingeschreven kandidaat minstens 14 kalenderdagen vóór
aanvang van de cursus wordt het cursusgeld, verminderd met € 20 administratiekosten,
gerestitueerd.
Bij annulering binnen 14 kalenderdagen vóór aanvang van de cursus of later vindt er geen restitutie van het cursusgeld plaats.
■ Bij bewezen langdurige ziekte of ziekenhuishuisopname en annulering binnen de 14 dagen voor aanvang of in de eerste helft van een cursus wordt 50% van het cursusgeld gerestitueerd.
■ Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
■ Met de inschrijving gaat stemt men in met deze algemene voorwaarden.


Certificaat
Op aanvraag kan een cursist aan het einde van een taalcursus een certificaat krijgen indien hij/zij minimaal 30 uur van de totale lestijd van de cursus aanwezig is geweest.


Het Privacyreglement
● Het landelijk algemene privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van
persoonsgegevens binnen de VU Groningen, ten behoeve van cursisten, docenten en (vrijwillige) medewerkers.

● Er worden geen persoonlijke gegevens van cursisten of docenten aan derden versterkt.

● Een docent krijgt de basisgegevens van cursisten uitsluitend als een cursus doorgaat.
● De naam van de docent van elke cursus wordt bij de cursusomschrijving vermeld.


Aansprakelijkheid
Het bestuur en andere betrokkenen van de VU Groningen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten.